Menu sluiten
Advertentie plaatsen

Gedragscode en disclaimer

Gedragscode

Om iedereen plezier te laten beleven aan Sexjobs profielen moet je je minstens aan enkele regels houden. Sexjobs is geen plek die vrij van wetgeving is! Als je je niet aan de regels houdt, word je gewaarschuwd, tijdelijk gedeactiveerd of je profiel cq advertentie wordt indien nodig verwijderd.

Jij kunt ons erbij helpen, dat de regels ook door iedereen worden nageleefd. De meldknop 'dien klacht in' vind je op de profielpagina van iedere gebruiker.

Het is strikt verboden om boodschappen of beelden waar dan ook op je profielpagina of advertentie of advertentie te plaatsen met een inhoud die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, beledigend of gewelddadig is. Het is eveneens verboden om je profielpagina te gebruiken voor politieke, religieuze of strafbare doeleinden.

Onderstaande gedrag en teksten in profielen en advertenties accepteren wij niet.

  • Pedofilie Wij accepteren geen enkele profielpagina of advertentie met daarin foto's van minderjarige en/of teksten waar minderjarigen worden gevraagd en/of aangeboden. Ook profielen en advertenties waar gevraagd wordt naar families, neefjes, nichtjes, etc. accepteren wij niet. In alle gevallen van melding van pedofilie of gedrag wat neigt naar pedofilie doen wij aangifte bij de politie.
  • Racisme en discriminatie Op Sexjobs is het volgende verboden: racistische en/of nazistische uitlatingen doen, beelden of foto's plaatsen of mensen te beledigen.
  • Laster, stalken, misbruik van de naam of beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn ook op Sexjobs verboden.
  • Schending van de intellectuele eigendommen Je mag op Sexjobs alleen materiaal (foto's, teksten, muziek, films, etc.) voor publicatie aanbieden wanneer je daar de nodige (auteurs)rechten voor bezit. Publiceer je toch materiaal waarvoor je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Tease Media BV hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Tease Media BV kan reageren met sancties wanneer ze er op de hoogte van wordt gesteld dat jouw materiaal een inbreuk vormt op de rechten van derden.
  • Storen van de openbare orde op de website houdt in dat onder meer spamming, het sturen van ongevraagde reclame of kettingbrieven, via privé of publieke berichten of uitingen vervolgd kan worden.
  • Hacken of poging tot hacken van Sexjobs of van een persoonlijk account van een Sexjobs gebruiker is uiterst strafbaar. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Je riskeert een gevangenisstraf of zware boete. Het is ook verboden de websites te gebruiken met behulp van scripts of op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze (waaronder ook autofreshers/mouseclickers/etc.)

In alle (afwijkende) gevallen kunnen Tease Media BV & Sexjobs zelf het initiatief nemen om een einde te stellen aan verboden praktijken. Indien men zich niet aan de regels houdt zal dit leiden tot een (tijdelijke of permanente) ban zonder recht of aanspraak op teruggave van de kosten van een profielpagina of gederfde inkomsten.

Tease Media BV & Sexjobs werkt in alle gevallen nauw samen met: www.mijnpolitie.nl


Disclaimer

Sexjobs.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers die de regels overtreden uit te bannen of te schorsen. Sexjobs.nl kan de inhoud van een profiel ook blokkeren of verwijderen als er gegevens in staan die beledigend zijn, niet kloppen en/of verdacht zijn.

Sexjobs.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie en de materialen die via onze site geplaatst of verspreid worden. Sexjobs.nl is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van Sexjobs.nl. Bovendien doet Sexjobs.nl afstand van alle aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere deelnemers of gebruikers, in welke vorm dan ook.

De teksten en foto's op de profielen van gebruikers worden zonder tussenkomst van Sexjobs.nl geplaatst. Sexjobs.nl kan op geen enkele manier garanderen dat deze informatie op waarheid berust.

Sexjobs.nl is niet aansprakelijk voor het plaatsen van zogenaamde fake foto's. Indien Sexjobs.nl de kans groot acht dat een profiel niet naar waarheid is gevuld met foto's of informatie, kunnen wij overgaan tot het verwijderen van een profiel. Je moet, indien je het profiel weer geopend wil hebben, zelf het bewijs leveren dat de opgegeven informatie juist is.

Op deze site staan links die door gebruikers zijn aangebracht. Sexjobs.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of vormgeving van websites die vanaf Sexjobs.nl worden gelinkt. Sexjobs.nl distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites.

Sexjobs.nl is niet verantwoordelijk voor afspraken welke gemaakt worden door gebruikers van de sites onderling.

Sexjobs.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle door het gebruik van deze websites ontstane schade, van welke aard dan ook.