Belangrijk voordat je begint!

Sexjobs.nl is alleen geschikt voor personen van 18 jaar en ouder. Elke bezoeker dient de akkoord te geven voor de algemene voorwaarden en het privacy policy en zijn cookie instellingen te bepalen.

Sexjobs.nl gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken. Hiernaast worden Marketing cookies gebruikt om jou binnen het netwerk van Midhold B.V. advertenties te tonen. Bepaal bij Mijn instellingen je cookie voorkeuren. Via de cookie statement kan je deze voorkeuren op ieder moment aanpassen.

Voordat je verder gaat willen wij onderstaand van je weten:
Ik verklaar 18 jaar of ouder te zijn
Ik ben akkoord met de Algemene voorwaarden en privacy policy
Ik ben akkoord met het Cookie statement en accepteer cookies volgens Mijn instellingen

Cookie statement Sexjobs.nl<

In dit Cookiestatement informeert Tease Media B.V., gevestigd te (2514 JK) Den Haag aan de Parkstraat 22 (hierna: Tease Media) je over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals tags/beacons en Javascripts (hierna samen te noemen “cookies”) op de website www.sexjobs.nl. Wij raden je aan dit cookiestatement goed door te lezen, in samenhang met ons Privacy Policy en de Algemene Voorwaarden.

Cookies die op Sexjobs.nl gebruikt worden:

1. Noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de juiste werking van de website. Ze worden gebruikt om je Cookie instellingen en toestemming in op te slaan, voor het beveiligen van de website en het verzorgen van een optimale gebruikerservaring.

Klik op Mijn instellingen voor een lijst met de noodzakelijke cookies die wij gebruiken, voor welk doel en hoe lang ze worden gebruikt.
Hier is het ook mogelijk om je cookie instellingen aan te passen.

2. Functionele Cookies

Functionele cookies worden om de gebruikerservaring te verbeteren. Zo worden taalinstellingen hierin opgeslagen maar ook in welke weergave je advertenties wilt zien.

Klik op Mijn instellingen voor een lijst met de functionele cookies die wij gebruiken, voor welk doel en hoe lang ze worden gebruikt.
Hier is het ook mogelijk om je cookie instellingen aan te passen.

3. Analytische Cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met behulp van Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Met deze statistieken zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website nog beter op de bezoekers af te stemmen. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De statistieken en overige rapportages zijn niet tot personen te herleiden.

Google zorgt voor de plaatsing van de cookies, het onderzoek en de analyse van de daaruit voorvloeiende informatie, maar heeft uitdrukkelijk geen zelfstandige bevoegdheid met betrekking tot de gegevens die met behulp van de cookies wordt verwerkt: deze gegevens zijn en blijven ons eigendom. Er worden hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen.

Voor de cookies die Google plaatst en de mogelijke data die zij hiermee verzamelt, verwijzen wij naar de verklaringen die Google op haar eigen websites daarover geeft; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Klik op Mijn instellingen voor een lijst met de analytische cookies die wij gebruiken, voor welk doel en hoe lang ze worden gebruikt.
Hier is het ook mogelijk om je cookie instellingen aan te passen.

4. Marketing Cookies

Deze cookies worden gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren door bezoekersgegevens te verzamelen van de websites Sexjobs.nl, Sexjobs.nl en Hookers.nl. Deze data wordt niet gedeeld met derden.

Klik op Mijn instellingen voor een lijst met de marketing cookies die wij gebruiken, voor welk doel en hoe lang ze worden gebruikt.

5. Overige / onvoorziene Cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded-elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. 

Indien je op deze website cookies tegenkomt die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, dan kan je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kan je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies, of alleen de cookies van derde partijen, weigert. Bovendien kan je de cookies die al op je computer zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met privacy@sexjobs.nl.

Den Haag, juli 2021

Terug

Algemene voorwaarden www.sexjobs.nl

De website www.sexjobs.nl ( ‘Website’) wordt aangeboden door Tease Media B.V., gevestigd te Parkstraat 22, (2514 JK) Den Haag en ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: 27248937

De algemene voorwaarden sexjobs.nl (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op al het gebruik van de Website, op alle diensten die via de Website worden aangeboden en op alle overeenkomsten die tussen jou en Tease Media tot stand komen voor het gebruik van de Website en de door Tease Media aangeboden Diensten. Door gebruik te maken van de Website en/of de Diensten ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. We adviseren je om deze Algemene Voorwaarden en het bijbehorende Privacy Policy goed te lezen en indien gewenst een kopie daarvan af te drukken of op te slaan.

Indien je de Website als bezoeker gebruikt, dien je 18 jaar of ouder te zijn. Indien je op de Website een advertentie wilt plaatsen dien je 21 jaar of ouder te zijn. Tease Media is gerechtigd om je leeftijd te controleren en om bij twijfel om aanvullend bewijs (bijvoorbeeld een kopie van een ID) te vragen.

 1. DEFINITIES
   In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

  1. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten;
  2. Profiel: de persoonlijke eigenschappen van de adverteerder die in de Advertentie(s) gebruikt worden;
  3. Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het leveren van erotische- en seksdiensten;
  4. Advertentie: een advertentie op de Website waarin erotische- en/of seksdiensten worden aangeboden door de Adverteerder, inclusief al het beeld- en filmmateriaal;
  5. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
  6. Bezoeker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website, en bijvoorbeeld een Account aanmaakt.
  7. Gebruiker, jij, jouw: een Adverteerder of Bezoeker
  8. Diensten: de dienstverlening die door Tease Media op de Website wordt aangeboden, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Adverteerders en Bezoekers via Advertenties met elkaar in contact kunnen komen voor het afnemen en leveren van erotische-/seksdiensten;
  9. Tease Media, wij, ons: Tease Media B.V.
  10. Website: de website www.sexjobs.nl
 2. ALGEMEEN
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de Diensten en alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Gebruiker en Tease Media. Tease Media wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand. Tease Media is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. We raden dan ook aan de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen kan je het gebruik van de Website en de Diensten direct beëindigen.
  2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Tease Media en de Gebruiker zijn overeengekomen.
  3. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Tease Media zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. DIENSTVERLENING
  1. Wij bieden met de Website een online platform waarop Adverteerders en Bezoekers met elkaar in contact kunnen komen voor het verrichten en afnemen van erotische- en seksdiensten. Kort gezegd bestaat onze Dienst uit:
   • i. voor Adverteerders: het ter beschikking stellen van (i) advertentieruimte op de Website voor het aanbieden van erotische- en seksdiensten en (ii) een communicatiemiddel (bijv mailfunctie) met Bezoekers;
   • ii. voor Bezoekers: het ter beschikking stellen van een advertentieplatform met de mogelijkheid om met Adverteerders in contact te treden over de door hen aangeboden erotische- en seksdiensten.
   De Website mag uitsluitend worden gebruikt voor legale erotische- en seksdiensten.
  2. Wij hebben slechts een faciliterende rol en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van Gebruikers. Wij zijn uitdrukkelijk niet betrokken bij de erotische dienst die een Adverteerder aan een Bezoeker aanbiedt en/of levert en staan buiten elk contact tussen Gebruikers en/of buiten eventuele afspraken of overeenkomsten die via het gebruik van de Website mochten ontstaan tussen een Adverteerder en een Bezoeker. Wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade van een Bezoeker en/of Adverteerder die het gevolg is van het contact tussen de Bezoeker en de Adverteerder en/of de (erotische) activiteiten tussen de Bezoeker en de Adverteerder.
  3. Wij garanderen niet dat de Website of de Diensten foutloos zullen functioneren en zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Met name garanderen wij niet dat:
   • i. de informatie op de Website (waaronder ook begrepen de door Adverteerders geplaatste informatie, zoals het Profiel) juist, volledig, geschikt of actueel is, geen inbreuk maakt op (eigendoms) rechten van derden danwel niet anderszins onrechtmatig is;
   • ii. de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;
   • iii. derden de Website en/of de Diensten niet onrechtmatig zullen gebruiken.
  4. Content op de Website met betrekking tot de Advertenties en de eventuele reacties is afkomstig van Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen geplaatste content. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door Gebruikers geplaatste content.
 4. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN
  1. Adverteerders dienen minimaal 21 jaar of ouder te zijn. Bezoekers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Wij zijn gerechtigd om je leeftijd te controleren en om bij twijfel om aanvullend bewijs (bijvoorbeeld een kopie van een ID) te vragen. De kopie van je ID wordt verwerkt in overeenstemming met het Privacy Policy. Indien wij twijfels hebben over de leeftijd, zijn wij tevens gerechtigd de toegang tot de Website en de Diensten te weigeren en/of te beëindigen.
  2. Per Gebruiker mag één AccountAccount worden aangemaakt. Het delen van Accounts of het registreren van meerdere Accounts is niet toegestaan, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke (of per e-mail) toestemming hebben gegeven.
  3. Je garandeert dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt (waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, ID en mailadres) volledig, juist en actueel zijn en dat je de Website en de Dienst uitsluitend voor jezelf gebruikt. Daarnaast garandeer je dat je je ter zake van het afnemen of leveren van de erotische- /seksdiensten zal houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
  4. Door het plaatsen van Advertenties, (persoons)gegevens of andere content op de Website en/of binnen de Dienst, geef je Tease Media toestemming deze gegevens, Advertenties, het Profiel en/of andere content op de Website te publiceren. Je garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Je bent er mee bekend dat de positionering van Advertenties en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de betaalde vergoeding, en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
  5. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door jou op de Website gepubliceerde Advertenties, Profiel, (persoons)gegevens en andere content. Je garandeert dat de inhoud daarvan juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeer je dat je met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat je de belangen en de goede naam van Tease Media niet zal schaden.
  6. De onderstaande content mag in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
   • a) content die in strijd is met enige wet- of regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
   • b) content die verwijst naar of betrekking heeft op elke mogelijke vorm van illegale prostitutie, waaronder mede maar niet beperkt tot prostitutie onder dwang, chantage, bedreiging met geweld of anderszins onvrijwillige prostitutie en kinderprostitutie, kinderpornografie en enige andere illegale/strafbare gedragingen, diensten of producten of diensten of producten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken derden;
   • c) content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten van derden of waarmee andere rechten van Tease Media of derden worden geschonden;
   • d) content die naar onze mening in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig, bedreigend, blasfemerende, smadelijke of diffamerende is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
   • e) content met computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en/of ander materiaal dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audiobestanden), Worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de Website of van onlinecommunicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren.
   • f) content waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website.
   Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, content van Gebruikers van de Website te wijzigen, in te korten of te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding. We gaan daar bijvoorbeeld toe over indien de content in strijd is met artikel 4.
  7. Eventuele (persoons)gegevens die via de Website worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor Gebruiker deze heeft ontvangen, te weten het reageren op een Advertentie of een via de Website ontvangen bericht. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verzamelen en te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Indien je in strijd handelt met het in dit artikel 4.7 bepaalde, verbeurt je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis of per dag dat de gegevens gebruikt worden, onverminderd het recht van Tease Media om andere aan haar ter beschikking staande maatregelen tegen je te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
 5. ZERO TOLERANCE BELEID TEN AANZIEN VAN MISSTANDEN
  1. Indien het vermoeden bestaat dat je in strijd handelt met artikel 4.6, kunnen wij per direct de overeenkomst en het gebruik van de Website en de Diensten beëindiging zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Wij behouden ons tevens het recht voor om naar eigen inzicht over te gaan tot het inlichten van politie, justitie en overige in dit kader relevante instanties en organisaties en het doen van aangifte. Wij zullen naar eigen inzicht medewerking verlenen aan rechtsgeldig verzoek van overheidswege/justitie om gegevens te verstrekken in het kader van de opsporing van de in artikel 4.6 bedoelde misstanden.
  2. In het kader van ons zero tolerance beleid ter zake van misstanden in de seksbranche doen wij ook een beroep op de Bezoekers om misstanden bij ons en bij de relevante instanties te melden.
  3. Hoewel wij het gebruik van de onze Diensten door Adverteerders jonger dan 21 jaar verbieden en we controles op de leeftijd uitvoeren, kunnen we er helaas niet ervoor instaan dat een Adverteerder altijd 21 jaar of ouder is. Indien je in contact treedt met een Adverteerder, verzoeken we je zelf ook de leeftijd van de Adverteerder te controleren. Indien je twijfelt of de Adverteerder ouders is dan 21 jaar, of constateert dat de Adverteerder minderjarig is, dien je je per direct te onthouden van ieder nader contact met de betreffende Adverteerder en ons en /of politie en justitie onmiddellijk over je twijfel of constatering te informeren. Je kan dat desgewenst op anonieme basis doen via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem.
  4. Indien je het vermoeden hebt of gerede grond hebt om aan te nemen dat een Adverteerder onder dwang, chantage, bedreiging met geweld of anderszins onvrijwillig haar (erotische) diensten aanbiedt, dien je je direct te onthouden van ieder nader contact met de Adverteerder en ons en /of politie en justitie de politie onmiddellijk over hierover te informeren. Je kan dat desgewenst op anonieme basis doen via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem.
  5. Indien je van mening bent dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan je dit eveneens aan ons melden. Wij zullen de melding in behandeling nemen, mits deze voldoet aan alle daartoe door ons gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zullen wij dit verwijderen.
  6. Meldingen kunnen worden gedaan via het e-mail adres: info@sexjobs.nl.
 6. ACCOUNT EN PRIVACY
  1. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Diensten dien je een Account aan te maken en bepaalde (persoons)gegevens (waaronder in ieder geval mail adres en in sommige gevallen ook naam, adres en telefoonnummer) in te vullen. Ten behoeve van het Account ontvang je een wachtwoord. Het Account en het wachtwoord is strikt persoonlijk je mag derden daarvan geen gebruik laten maken. Wij zijn gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van jouw Account en vrijwaart ons voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van jouw Account van de Dienst is gemaakt.
  2. Via de Website en de Diensten (waaronder het Account) verwerken we persoonsgegevens van Gebruikers. We dragen er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’) en de Nederlandse uitvoeringswet. Het op de Website opgenomen Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij adviseren je dit Privacy Policy goed door te lezen en op te slaan. Hierin staan ook jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens beschreven.
 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Tease Media en/of haar licentiegevers.
  2. Voor zover intellectuele eigendomsrechten rusten op de content die de Gebruiker publiceert op de Website (bijvoorbeeld content van een Advertentie), blijven deze intellectuele eigendomsrechten bij de Gebruiker rusten. Gebruiker verleent Tease Media kosteloos een onherroepelijk, niet-exclusief, overdraagbaar, sub-licentieerbaar en onbeperkt recht om de content te gebruiken op en ten behoeve van de Website, totdat de content weer door Gebruiker wordt verwijderd van de Website. Onder dit gebruik wordt mede, doch niet uitsluitend, begrepen het wijzigen, inkorten, verveelvoudigen en openbaar maken van de content op de Website of in andere (reclame) media ten behoeve van de promotie van de Website.
  3. Gebruiker garandeert dat de door hem/haar op de Website geplaatste content, waaronder begrepen Advertenties, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Gebruiker vrijwaart Tease Media volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem/haar geplaatste content op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende content inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
  4. Je mag de Website of enige inhoud daarvan niet zonder onze schriftelijke toestemming op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking stellen, reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in ander materiaal verwerken. Dit houdt ook in dat je niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tease Media, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) mag opvragen en/of hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch mag opvragen en/of hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
  1. Tease Media is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die het gevolg is van diens gebruik van de Website of de Diensten of de onmogelijkheid om de Website en de Dienst te gebruiken, daartoe (niet-uitsluitend) behorend de schade veroorzaakt door malware, virussen en/of de onjuistheid en onvolledigheid van de informatie op de Website, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Tease Media of haar personeel.
  2. De totale aansprakelijkheid van Tease Media is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal EUR 25, - per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend verstaan: (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van Tease Media te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Tease Media wel aan de overeenkomst beantwoordt; (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Tease Media voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
  4. Je stelt Tease Media (inclusief haar functionarissen en medewerkers) schadeloos en vrijwaart haar tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, uitgaven, juridische kosten, professionele en andere kosten van welke aard dan ook, als gevolg van of voortvloeiend uit:
   • a) enige schending door jou van deze Algemene Voorwaarden;
   • b) de door jou op de Website geplaatste content;
   • c) jouw schending van rechten van andere Gebruikers dan wel jouw onrechtmatig handelen jegens andere Gebruikers.
 9. BETAALDE ADVERTENTIES
  1. Adverteerders hebben de mogelijkheid om tegen betaling van de overeengekomen vergoeding de Advertentie op specifieke plaatsen op de Website te (laten) publiceren, zodat de Advertentie meer zichtbaarheid heeft. Vanaf het moment van de publicatie van de Advertentie op de overeengekomen plaats op de website, is Adverteerder de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Alle op de Website genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.
  2. De verschuldigde vergoeding kan via de op de Website aangeboden betaaldienst of de credit bundel worden voldaan. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan of wordt herroepen, zijn wij gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en daarbij het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Wij zijn tevens gerechtigd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
  3. Op de Website bieden wij Adverteerders de mogelijkheid om een credit bundel te kopen. Deze credit bundel kan worden gebruikt om de in artikel 9.1 bedoelde vergoedingen te voldoen. In je Account kan je de hoogte van de credit bundel inzien. De credit bundel kan niet worden ingewisseld tegen contanten en is ook niet op een andere wijze inwisselbaar bij Tease Media. De credit bundel komt te automatisch te vervallen indien de overeenkomst eindigt en/of je Account wordt beëindigd.
 10. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
  1. Elke overeenkomst tussen Gebruiker en Tease Media wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De Gebruiker kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen door het Account permanent te verwijderen en het gebruik te staken.
  2. Tease Media behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en je uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer je Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om schadevergoeding te betalen of reeds geinde bedragen terug te betalen, indien je:
   • – langer dan zes maanden niet in je Account op de Website hebt ingelogd en je evenmin binnen de nadere termijn, gesteld in de door ons verzonden herinnering, inlogt in je Account;
   • - op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
   • – inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
   • – in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
  3. In aanvulling op voorgaande is Tease Media te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst, om welke reden dan ook, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand op te zeggen.
  4. Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend en/of in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag ten laste van hem is ingediend.
 11. GESCHILLEN EN KLACHTEN
  1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht.
  2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn verklaard, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Den Haag.
  3. Indien je een consument bent, dan kan je ook je klacht indienen bij EU Online Dispute Resolution Platform (“ODR Platform”). Het ODR Platform is een interactieve website die kosteloos online kan worden geraadpleegd. Het The ODR Platform is bedoeld als een eenvoudige manier voor consumenten om (online) een minnelijke regeling te bereiken in het geval van geschillen met lokale en internationale handelaren, waaronder marktplaatsen. Het ODR Platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vanzelfsprekend adviseren wij je om een eventuele klacht eerst aan onszelf voor te leggen door een e-mail te sturen aan info@sexjobs.nl.
Terug

Privacy Policy Sexjobs.nl

Dit Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tease Media B.V. op haar de website https://www.sexjobs.nl (‘Website’) en in het kader van de daarop aangeboden dienstverlening verwerkt.

Wij vinden het belangrijk om op een transparante en verantwoorde manier om te gaan met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. We verwerken je persoonsgegevens dan ook op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de bijbehorende uitvoeringswet. Wij adviseren je om het Privacy Policy goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Tease Media B.V.
Parkstraat 22
2514 JK Den Haag
Ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: 27248937
Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via: privacy@sexjobs.nl.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Via de Website verwerken wij (persoons)gegevens. Bijvoorbeeld als je onze Website bezoekt, een Account aanmaakt, een Advertentie aanmaakt of gebruik maakt van de berichtenfunctie op de Website. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

a. Account

- e-mail adres
- IP-adres
- factuuradres (dit is optioneel)

b. Advertentie

In aanvulling op de gegevens uit het Account kunnen voor het plaatsen van een Advertentie (inclusief Profiel) de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- werknaam
- geslacht
- geboortedatum
- postcode (kan met alleen 4 cijfers)
- telefoonnummer
- beeld- en filmmateriaal

c. Berichten

Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om via de berichtenfunctie op de Website contact op te nemen met een Adverteerder, dan is de inhoud van het bericht zichtbaar voor de Adverteerder met wie je communiceert.

d. Zoekgedrag en gebruiksgegevens

Op de Website verzamelen we ook gegevens met betrekking tot je (zoek)gedrag op en gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie. We kunnen hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van cookies, IP-adressen, device en browser informatie en locatie informatie.

e. E-mail nieuwsbrief

Indien je je aanmeldt voor onze e-mail nieuwsbrief verwerken we je mail adres. Je kan je altijd afmelden voor de nieuwsbrief door op de link ‘meld mij af voor de nieuwsbrief’ te klikken. Deze link bevindt zich onderaan elke nieuwsbrief.

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1 Verwerkingen voor de uitvoering van de overeenkomst:

a. Account

Voor de toegang tot je Account verwerken we je e-mailadres. Het Account is nodig om je toegang te kunnen geven tot bepaalde Diensten en functies, waaronder de functie om via de Website berichten uit te wisselen of Advertenties te plaatsen. Daarnaast koppelen wij een IP-adres aan het Account zodat je niet elke keer opnieuw je gegevens hoeft in te vullen

b. Advertentie

De inhoud van de door jou gepubliceerde Advertentie, inclusief alle door jou ingevulde persoonsgegevens (waaronder ook beeld- en filmmateriaal en de gegevens uit je Profiel) wordt gepubliceerd op de Website. De Advertentie (inclusief de persoonsgegevens) is voor andere Gebruikers van de Website en de zoekmachines zichtbaar.

c. Berichten

De inhoud van je bericht is zichtbaar voor de Gebruiker met wie je via de Website contact opneemt.

d. Algemeen contact 

Je e-mailadres kunnen wij gebruiken om contact met je op te nemen bijvoorbeeld in verband met (problemen bij) het gebruik van de Website of Diensten, voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht.

3.2 Verwerkingen op basis van gerechtvaardigd belang

a. Onderzoek naar gebruik Website

Je IP-adres en informatie uit cookies kunnen worden gebruikt om (op geaggregeerd en anoniem niveau) online gebruiksstatistieken samen te stellen, zoek- en surfgedrag te analyseren en om zodoende een beter beeld te krijgen van het gebruik van de Website. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie bezoekers of gebruikers te identificeren, alle gegevens worden direct geanonimiseerd.

b. (Toegangs)controle en bestrijding van fraude, misbruik en minimumleeftijd

Je mailadres en wachtwoord worden gebruikt als toegangscontrole tot je Account en om daarmee criminaliteit, fraude en corruptie te voorkomen. Ook wordt het IP adres gebruikt ter voorkoming van fraude of misbruik van de Website. Aan de hand van het IP-adres wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er dubbele accounts zijn of dat er gefraudeerd wordt met Advertenties.
Aan de hand van het Identiteitsbewijs controleren wij of een Gebruiker voldoet aan de minimumleeftijdsgrens. Hiervoor vragen we aan de hand van een door de overheid vervaardigde applicatie, de ‘KopieID-app’ om een tijdelijke inzage in een officieel identiteitsbewijs. Wij verzoeken je daarbij om niet-noodzakelijke persoonsgegevens (zoals bijv. het Burgerservicenummer, nationaliteit, lengte) onzichtbaar te maken. Na deze (tijdelijke) inzage bewaren wij uitsluitend je geboortedatum, zodat wij in staat zijn om aan te tonen dat je meerderjarig bent.

3.3 Verwerkingen met jouw toestemming:

a. Het versturen van onze e-mailnieuwsbrief

Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we je mailadres om je onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Hierin staat voor jou interessante informatie over onze Website en dienstverlening. Wil je je toestemming intrekken en deze e-mail nieuwsbrief niet meer ontvangen? Gebruik de afmeldlink (‘meld mij af’) onderaan de nieuwsbrief.

4. BEWAARTERMIJNEN

We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

a. Accountgegevens

De persoonsgegevens worden in je Account bewaard, zolang je bij ons een Account/overeenkomst hebt. Je hebt altijd het recht om je Account te verwijderen. Dat kan door in te loggen en deze te verwijderen of door een mail te sturen naar privacy@sexjobs.nl. We zullen je Account, inclusief je persoonsgegevens, verwijderen indien we je de toegang tot de Dienst en Website blokkeren dan wel indien anderszins onze overeenkomst eindigt.

b. Advertenties

De door jou op de Website gepubliceerde Advertenties, inclusief je persoonsgegevens, blijven gepubliceerd totdat de Advertentie wordt verwijderd en/of de overeenkomst eindigt.

c. Berichten

De berichten die je via de Website hebt verstuurd en ontvangen, blijven voor jou in je eigenAccount zichtbaar. Je kan deze berichten altijd zelf verwijderen. Indien je je Account eindigt worden de berichten automatisch verwijderd.

d. Bestelde Diensten en facturen

De informatie over de Diensten die je hebt besteld en betaald, worden automatisch opgeslagen in je Account. De facturen zijn daar ook terug te vinden. Wij bewaren de gegevens indien en zolang dat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting uit bijvoorbeeld de belastingwetgeving (7 jaar).

e. E-mail nieuwsbrieven

Indien toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van onze e-mail nieuwsbrief dan verwerken we de bijbehorende persoonsgegevens totdat je je toestemming weer intrekt. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

f. IP-adres, zoekgedrag en gebruiksgegevens

De informatie over het gebruik van de Website, tijdstip van bezoek, device en browser informatie en locatie informatie wordt direct automatisch geanonimiseerd. Je IP-adres wordt door ons bewaard zolang je een Account hebt. Deze wordt na de beëindiging van je Account automatisch verwijderd.

Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te verwerken, zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

5. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

Verwerkers

Voor het beheer van de op de Website geplaatste Advertenties, voor de afwikkeling van de betaling of voor andere diensten die verband houden met onze Website of Diensten, kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld de door ons ingeschakelde beheerders of softwareontwikkelaars of betaaldienstverleners. Deze leveranciers (zogenaamde ‘verwerkers’) verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacy Policy na te leven. Voor vragen over deze verwerkers kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via privacy@sexjobs.nl.

6. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL)/ Transport layer security (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling, Encrypted passwords – servers protected by advanced firewall.

7. JOUW RECHTEN

Je kan op elk moment via onze mailadres privacy@sexjobs.nl een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te verkrijgen, te corrigeren of te beperken. Wij zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Indien we je verzoek tot de verkrijging van je persoonsgegevens inwilligen, zullen we de persoonsgegevens op een door ons te bepalen standaardformaat aan jou of aan een door jou aangewezen derde partij ter beschikking stellen.

Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met onze privacy medewerker via privacy@sexjobs.nl. Wij zullen je verzoek onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens langer te bewaren. Indien dat geval, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging motiveren.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via privacy@sexjobs.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Policy kunnen worden gericht aan onze klantenservice (privacy@sexjobs.nl).

8. WIJZIGINGEN

Dit Privacy Policy kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen we de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy Policy te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je altijd je Account verwijderen en daarmee de overeenkomst te beëindigen.

Den Haag, maart 2021

terug

Cookies aanpassenTerug
Menu sluiten
Advertentie plaatsen

Dames van plezier

Gangbang

Erotische massage

SM

Cam & Telefoonsex

Mannen

Betaling in natura

Gratis sexcontact

Erotische vacatures

Sexartikelen

Diversen

Gay & Bi

Over Sexjobs
Sexjobs is actief sinds 2002. Wij zijn uitgegroeid tot dé erotische marktplaats voor het ruilen, kopen en verkopen van erotische diensten en artikelen. Met dagelijks meer dan 300 nieuwe advertenties de grootste seks advertentie site van Nederland.
Onze bezoekers
Met maandelijks meer dan 1,2 miljoen bezoekers en advertenties in trending categorieën als “dames van plezier” en “gratis sexcontact” raak je niet snel uitgekeken en zal je advertentie al snel zichtbaar zijn voor duizenden bezoekers per dag. Plaats eenvoudig een advertentie!
Advertenties
Met meer dan 15.600 online actieve advertenties en dagelijks een paar honderd nieuwe advertenties verdeeld over verschillende categorieën als bijvoorbeeld “Thuisontvangst”, “Escort” en “Erotische massage” zal je snel een leuke advertentie vinden.
Ontdek ruim 1.400.000 advertenties!
Ontdek ruim 15.600 advertenties op Sexjobs.nl
Ontdek ruim 15.600 advertenties op Sexjobs.nl